See English Version

    معرفی کنفرانس

    ICIET با هدف گردآوری محققان ، دانشمندان ، مهندسان و دانشجویان دانشگاه برای تبادل و به اشتراک گذاشتن تجربیات ، ایده های جدید و نتایج تحقیقات خود در مورد همه جنبه های فناوری ، علوم و مهندسی ، و بحث در مورد چالش های عملی موجود و راه حل ها اتخاذ شده است نهمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو در تاریخ 30 خرداد 1400 با توجه به برگزاری موفق دوره های قبل این کنفرانس در وین - اتریش با همکاری اندیشمندان برگزار خواهد شد.   ...

    ادامه مطلب

    اخبار واطلاعیه ها