See English Version

  ضرایب دروس عمومی و تخصصی در آزمون دکترا 99


  در پذیرش از طریق آزمون دکتری دانشگاه‌های سراسری، داوطلبان پس از ثبت‌نام در کنکور، در آزمون کتبی شرکت می‌کنند. آزمون کتبی شامل دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دروس عمومی (متشکل از زبان عمومی واستعداد تحصیلی) است.

  عناوین دروس امتحانی تخصصی هر رشته در دفترچه ثبت نام دکتری 99 درج می‎گردد. ضرایب این دروس در سال‌های اخیر تغییراتی داشته است، اما در آزمون دکتری سال 99 همانند آزمون پنج سال گذشته، ضریب ۴ برای دروس تخصصی و ضریب ۱ برای هر یک از دروس عمومی درنظر گرفته شده است.

   

  ضرایب دروس عمومی و تخصصی در آزمون دکترا 99

  همانند آزمون دکتری 98، تاثیر آزمون کتبی و مصاحبه در پذیرش دکتری هر یک به میزان 50 درصد خواهد بود. در حقیقت، سهم آزمون کتبی در پذیرش نهایی داوطلبان دوره آموزشی – پژوهشی کنکور دکتری 99، 50 درصد، مصاحبه علمی 30 درصد و سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری 20 درصد خواهد بود.

  این در حالی است که در پذیرش داوطلبان دکتری 99 دوره پژوهش محور، تأثیر آزمون کتبی 30 درصد می‌باشد.