See English Version

    ارائه گواهینامه پذیرش زودهنگام به داوطلبان آزمون دکتری جهت مصاحبه


    امکان داوری زودهنگام مقالات و ارسال گواهینامه پذیرش زودهنگام به داوطلبان آزمون دکتری جهت مصاحبه فراهم شد

    پژوهشگرانی که قصد دریافت امتیاز مصاحبه دکتری را دارند پس از ارسال مقاله و اعلام نتیجه داوری میتوانند نسبت به واریز هزینه اقدام نمایند، پس از ثبت نام نهایی امکان دریافت گواهینامه زودهنگام فراهم میباشد

    جهت دریافت گواهینامه زودهنگام درخواست خود را از طریق ایمیل به دبیرخانه ارسال نمایید، حتما در متن ایمیل کد مقاله قید شود و همچنین موضوع ایمیل درخواست گواهینامه موقت باشد

    icietconf@gmail.com